Výklad Snu Teoreticky

Pismenko H

Hábit
nositi - klášte
Habr
- buď ostražitý
slézati - toužíš po vědomostech
Háčky
háčky na ryby: značí majetek a slávu, pokud správně využiješ příležitosti, jaká se naskytne po tomto snu
kupovat: představuje překvapení a příjemné kratochvíle
míti nebo viděti - těžká práce
Had
- nepřítel
být napadnut hadem: je varování, abys dával větší pozor na nové známé, kteří se mohou ukázat
jako nepřátelé
být ovinut hadem je předpovědí tvé bezbrannosti vůči intrikám nepřátel a současně může znamenat
nemoc nebo smrt v rodině
býti pronásledován hadem: lidé mnoho mluví a pomlouvají tě
býti uštknut hadem: je symbolem pomluv tvé osoby
býti uštknut: lež a faleš ti kladou překážky
býti uštknut: pletichy lstivé a úskočné ženy vám způsobí nepříjemnosti; varování před falešnými přáteli nebo nešťastným poutem.
:čistě sexuální symbo
děti hrající si s hady: ohlašují problémy v odlišení nepřátel od přátel
dlouhý - zlý a mocný nepřítel
had v zelené trávě: věští nemoc starosti a potíže
háďata: předvídají návštěvu falešných přátel, kteří ti tvou pohostinnost oplácejí pomluvami
hladiti hada - neblahé choutky
hořící - zločinně založený oheň
hypnotizovat hada: je symbolem, že můžeš počítat s pomocí přátel v těžkých situacích
chce-li tě uštknouti - nemoc
chytit hada: je výstrahou před nemorálními chtíči
je varováním před nepřáteli, kteří ti chtějí ublížit, zamilovaným ohlašuje soky v lásce
kol stohu stočený - falešník na cestě
kůži stáhnouti z hada - vítězství
šlapat po hadech: je varováním před falešným přítelem, který prahne zaujmout místo po boku tvé milované
šlápnout na něj bez ohledu na zdraví znamená nepatrné zdravotní problémy
šlápnout na něj při koupání: symbolizuje potíže tam, kde jsi očekával úspěch
maso hadí jísti - rozmnožení statku
maso jeho jísti - výhra ve sporu
měděný na kůle - jisté uzdravení
mluví-li - pokušení
mluvit slyšeti - oklamání
množství hadů - čeká tě mnoho nepřátelství
mrtvého viděti - zisk
na kusy rozsekati - bohatství
na stromě - pád
na stromě viděti - pokuta neb velké oklamání
na své ženě ho viděti - porodí syna
na své ženě viděti - porodí syna
nemůžeš-li hadům utéci - špatná naděje na lepší časy
od hadů pokousán býti - rušení šťastného svazku
plazící se - pozor na lest
plazící se had: oznamuje potíže a finanční ztráty
proměnit se v hada: věští urážky a ponížení, kterého se staneš obětí
:přátelé tě zradí a jejich lest tě bude ohrožovat
přemoci - zahanbíš své nepřátele
přes cestu nataženého tak, že nemůžeš jíti - nemoc a překážka v obchodě
rozsekati ho - majetku nabudeš
s korunou viděti - poklad
slyšet syčet hada: je výstrahou, aby ses nepříliš horlivě vzdával svého majetku
svíjejícího se - nepřítel je bezmocný vůči tobě
svíjejícího se viděti - žalář
syčet slyšeti - smíříš se se svým nepřítelem
syčící - zlé pomluvy
uštknutí od něho - těžká nemoc
v kapse - podvodné dokumenty
v klíně - svedení
v kolébce - dítě není tvoje
v posteli - nevěra
v povětří - průtrž mračen, mocná bouře
ve vodě - pozor na epidemickou nemoc
ve vodě viděti - střež se zlých společností
velké množství hadů: je předzvěstí nepatrných neúspěchů, které však brzy pominou
vícehlavý had:poukazuje na tvé nerozumné chování, které bude příčinou smutku
vidět jen tak - sveden býti
vidět jiné uštknuté: předvídá, že brzy nerozvážně zraníš nejbližšího přítele
vidět mrtvého hada: je znamením strastí čekajících na tebe z důvodu falešnosti přítele
vidět: varuje před lstivostí nebo úskočností ženy; štěstí v lásce nebo v manželství je ohroženo
viděti - málo nového uslyšíš
viděti hady - nepřízniví nepřátelé
viděti se točiti a kroutiti - všelijaké trápení
zabít hada: symbolizuje úspěchy v předsevzetích či plánech a také šťastné manželské soužití
zabíti - vítězství nad svým nepřítelem
zabíti hada : přátelé v nouzi jsou vzácní; překonáš svého odpůrce a nepřátelství se změní v přátelství
zlatého nalézti - mocné místo
zlatého vzíti - dar od nepřítele

0 Comments:

Okomentovat

<< Home