Výklad Snu Teoreticky

Pismenko F

Facka, políček dostat: pozor na zbrklá a nepromyšlená rozhodnutí
sám si dát: mrháte energií na záležitosti, které za to nestojí
Fagot sám na něj hrát: veselé časy
Fakír vidět ho: někdo nad vámi bude mít moc
sám ím být: vyjadřujepřání účastnit se něčeho nedovoleného
Falešný být: znamená ostudu
falešné peníze, zlatu nebo zboží: budete zklamán
Farář všeobecný nepokoj: symbol, ukazatel cesty
vidět nebo s ním hovořit: v nějakém ohledu nemáte čisté svědomí
Fata morgana vidět: pouksazuje na nedosažitelné věci
Fazole jíst: hádka a spor
vztah k šourku
Fenik připomíná, abyste si ukládsali peníze nebo si jinak šetřili
Fialka vzpomínky na minulé události
trhat, darovat nebo dostat darem: vnáší do l¨ásky tiché štěstí bez mnoha slov
Fíky chápat čistě jako sexuální symbol, který vídají ve snu především mladí lidé v souvislosti
fíkovník: kroťte své choutky
Film vidět: přináší dlouhou chvíli
produkovat film: dobře postoupíte
Filmový ateliér pobývat v něm: ohlašuje neklidné dny
pracovat v něm: změna zaměstnání
Filmový herec vidět: beznadějná touha po něčem nedosažitelném nedovolí všimnout si štěstí, které je
sám jím být: kontakty v oikruhu lidí, kde se necítíte dobře
Filozof měli byste nechat hloubání
Flétna vidět, slyšet nebo na ni hrát: přináší zklamání
Fotbal symbol pro lehkomyslnost, starost že nebudeme s prací hotovi
dívat se na fotbalový zápas: účast na sportovních akcích
Fotbalový míč dělat, zhotovovat: znamená ponížení
Fotograf znamená lásku a sňatek (viz heslo fotografie)
Fotografie vidět svou vlastní: nabádá k poznání sebe sama a odložení svých chyb
nechat si udělat vlastní fotografii: příslib dlouhého života
Fotografovat znamená lásku a sňatek (viz též heslo fotografie)
Foukací trubice používat: neštěstí
Frak vidět nebo nosit: zůčastníte se nějaké nudné oslavy

0 Comments:

Okomentovat

<< Home