Výklad Snu Teoreticky

Sny jako řeč duše

Děj, jejž přináší sen, je vytříbeným poselstvím nitra. Již úvodní scéna v mnohém napoví, zda-li jde o sen zásadní nebo jen zmatený kaleidoskop útržkovitých obrazových rýmů (svědčících o zahlcení nevědomí a jednosměrné komunikaci – rozuměj: bez nápomoci subjektu), jejichž tříšť lze jen těžko dešifrovat a vyložit. Odívání snových symbolů do srozumitelných konstrukcí vyžaduje takovou míru sebepoznání, že je možná jenom zkušenému terapeutovi nebo stejně založenému zakoušejícímu, který se sebou pracuje delší dobu (nejenom formou výkladu snů, ale sebezpytováním).
Přesvědčit nevědomí o tom, že je s ním seriózně komunikováno, se pokládá za základ jakéhokoliv rozumného díla. Předpokládá to pečlivé, detailní a pravidelné záznamy snů, přičemž není nezbytně nutné trvat na každodenním rozluštění jejich významu. Některé vyplují samy od sebe nečekaně rychle, jiné čekají na své odhalení i roky. Právě však soustavnost rozvazuje ústa nevědomí a uzly jinak hladkých paměťových vláken. Přichází k odpovědím na otázky, vysloveným byť mlčky, a práce se rozvíjí, někdy až překotně, jakoby nevědomí v obavě, že tato zdárná spolupráce kdykoliv přestane, chrlilo rozuzlení předem bez ohledu na časovou souvislost. Rozvíjí se časoborectví a předzvěstný smysl. Jinak řečeno: zasuté obrazy, děje a vzpomínky vystupují znenadání z klidných vod, jež nenasvědčovaly žádnému podvodnímu životu, leč tato mámivá zdání jen usvědčují z opaku.
Předzvěstný smysl zase pomáhá vnímat skryté děje, jejichž náznaky svědčí o přicházejících událostech a jen cvičená mysl je dokáže za znameními vytušit. Odhalení jsou pak pro ostatní překvapivá a nepochopitelná, neboť jim scházejí nástroje a obdobou takového popisu situace budiž snaha neandrtálce pazourkem připravit integrovaný obvod – každé takové srovnání pokulhává, neboť on nemá v sobě ani kategorii integrovaného obvodu, neví, jakou má funkci, čeho je součástí, co uvádí v činnost. A naopak: svěřte designérům integrovaných obvodů úkol naštípat pazourky: selžou, protože takový úkon dosud nevykonávali – zeje tu kulturní propast nevídaných rozměrů. Překročení této propasti je toužebným cílem všech vážných duchovních lidí.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home