Výklad Snu Teoreticky

Pismeno C

Car, viděti ho - zaniklé věci.
Cáry míti na sobě - přijdeš do špatných poměrů, bída.
Cavyky milostné dělati - úraz.
Cediti špatné finance.
Cedr v rozumnosti je dobro a pravda, listy trhati - uštknutí hadem nebo včelou, viděti strom - povýšení.
Cedule, vidět ji viseti - změna v rodině, viděti - značná překvapující novinka, lepiti ji - změníš svůj stav.
Celer jísti a chutná-li - přijdeš k majetku a pomůže ti cizí člověk, a nechutná-li ti - značí pravý opak, nezralý jísti - znamená krátkou radost a zármutek zároveň, hořký jísti - buď opatrný, jinak ti hrozí smrt, kopati ho nebo sázeti - změníš povolání.
Celovati milenku - smíření se s nepřítelem, též starost, kata - budeš obdarován od cizího člověka, svého přítele - hojný užitek, čerta - pěkné nadělení, studený kámen - pohřeb, žhavé železo - úraz.
Cela, vězeňskou v domě stavěti - těžkosti s hašteřivou manželkou.
Cement rozsypati - hádky, vidět ležeti - nesnáze s úřady.
Centimetr drobná práce, jím měřiti - malichernosti.
Centýř nositi - potlačení.
Cep vzbouření někoho, mrzutosti, též vdáti se za zlobivého, sny o cepu - dosáhneš užitku namáhavou prací.
Cesta kamenitá - bědný život, zahrazená z obou stran - vzdej se svého úmyslu, plná jam - číhá na tebe nebezpečí, kráčet po blátivé cestě - zármutek a pomluvy, v zelení - dobré naděje do budoucna, vidíš-li cestáře cestu zametati - z nouze ti pomůže dobrý přítel, jeti jí koňma - trvalé štěstí.
Cestovati ve vlaku nebo ve voze - změna, s mečem - návštěva veselky, se společností - dostaneš se do cizích řečí, vůbec - důležité podnikání.
Cibule, jísti ji - potká tě nehoda, ponížení nebo nemoc v rodině, hromada, kopec - židovská návštěva, vůbec - slzy.
Ciferník čas běží a mění vše i tebe.
Cifry psáti - zbohatneš, vymazávati - dluhy.
Cihla, ji najíti - dostaneš se nevědomky k menšímu majetku, ji dělat či voziti - svou pílí dosáhneš velkého majetku, špatně pálená a nerovná - čekají tě nepořádky, dobře vypálená - peníze, nevypálené cihly - dej pozor, abys nepropásl užitek, cihlovou chatrč viděti - námaha a práce, viděti cihelnu - hojný majetek získáš prací, viděti cihláře při práci - příjemná návštěva.
Cíchy čisté - dobré znamení, nečisté - zlé znamení.
Cikán s houslemi - zrádné sliby ti kdosi našeptává, s basou - pitka, jej viděti a mluviti s ním - nestálé poměry, neb ohlašuje stěhování, slyšeti na cimbál hráti - svatba či zasnoubení v domě, s cikánkou viděti - ztráta majetku, utrpení a nepředvídatelná žalost.
Cikánka tančící - podnik se nezdaří, hádající z ruky - čeká tě velká příhoda, kouřící - pozor na oheň, usmívající se - nepředvídaná žalost v kruhu rodinném, objímaji ji - velká škoda, viděti cikáně - náhlá ztráta nepozorovaná.
Cín, s ním pracovati - budeš potěšen, vůbec - zisk a obchod, cínové náčiní - založíš domácnost.
Cink na oku míti - špatné vyhlídky.
Cinkání slyšeti - veselý večer.
Císař, viděti ho a mluviti s ním - zisk, viděti řády zdobeného - soudní spory.
Cisterna, viděti ji - nebezpečenství a záhuba.
Citera, na ni hráti - příjemnost.
Citróny, jich mnoho viděti - usadíš se v cizí zemi a dobře se ti povede, jísti neb vymačkané - spory a soudy přináší, vůbec - cizina.
Clo platiti - nemilé vydání.
Cizoložství nepokoje v manželství, prováděné za dne - dbej, aby chvatem nebylo podlomeno tvé zdraví.
Cmrndati tekutinu - budeš mít močové těžkosti.
Cop míti - straníš se novot, ustřihne ti někdo - ostuda, viděti neb nositi - milovati staré věci, vůbec - značí zahlouplou povahu, též zápletky, soudy a vyšetřování.
Cucati cíp duchny či jiný předmět - dbej, aby tě chlípnost nezavedla.
Cuchati kadeře dívce - naděje na potěšení, stařeně vlasy - dlouhé vyjednávání.
Cukr sladký pokrytec nablízku, jísti - sladká láska, sekati - lásky konec, míti neb v bednách viděti - tvého přátelství chce úlisností dosíci pokrytec, cukernatění - šťastná zvěst, cukroví jísti - tvé přání se časem vyplní, cukroví v cukrárně kupovati - dojde tě milé pozvání, cukrárna - pozvání, cukrář - kuplíř nablízku, cukrovinky jísti - dobré poměry.
Cvičení hromadná viděti - sváry.
Cvoček do boty zatloukati - mrzutá cesta, v noze - nevěrnost.
Cvrček nevděčné noviny, štípne-li - utrpíš škodu, slyšeti cvrkati - neduh nebo zhoršení nemoci, cvrčků mnoho viděti - zlé klepy a sváry v rodině, v domě.
Cyklista expres dopis, rychlá zpráva.
Cylindr na hlavě - slavnost, pro vojenskou osobu důchod.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home