Výklad Snu Teoreticky

Sny o Hlavě

Hlava
bílá - vážnost veřejnosti
bolení míti - ztráta nějakého požadavku
bolí-li - menší ztráta
holá - zahanbení
holiti: nebezpečná nemoc.
holou hlavu míti - vysoké stáří dosáhnouti
holou hlavu viděti - vysmíván býti
jak vám ji holí - špatné stáří
jestliže ji holí ženě - brzké ovdovění
jestliže ji holí panně - ztráta panenství
když se spícímu usekne - svoboda, útěcha, uzdravení a stálost štěstí
koňská - máte koňskou náturu
kozlí - smyslnost
kreslené aneb malované hlavy viděti - přičinlivost
krvavá - vynález
lysou viděti: urážky zakusiti.
mečem zraněná - veliký dar
mýti ji - vybřednutí z nouze
ostříhaná - hanba ze špatně vykonané práce
ovčí hlavu jísti - nález peněz, též výhra
prasečí - nečisté myšlenky v hlavě
rohatá - nález peněz
rozcuchaná - nepořádek v tobě i kolem tebe
rozcuchanou viděti: rozepře.
růsti viděti - od bídy budeš osvobozen
s černými vlasy - dlouhé živobytí
s dlouhými vlasy - ctěn býti
s mnoha vlasy - talent, nadání
s rozcuchanými vlasy - rozepře
sám useknout jinému - štěstí pro tebe, neštěstí tvému nepříteli
sobě holiti - nebezpečná nemoc
sobě umývati - málo léků potřebovati
tlustá - štěstí jisté
useknout viděti - ztratíš dobrého příznivce
utnou-li ji - svoboda, uzdravení, z dluhů vyváznutí
utnou-li ji ženě - porod syna neb ztráta muže
veliká - bohatství
viděti holou - utrhačnosti se dozvíš

0 Comments:

Okomentovat

<< Home