Výklad Snu Teoreticky

H - další část

Hádati
hádka mezi muži - žárlivost
hádka mezi mužskými a ženskými osobami - zamilovati se
mezi ženami - protivenství
sám hádati - užitečné vědomosti
se - špatná budoucnost, též nespokojenost
viděti - těžké starosti
Hadrník
- skryté peníze
ona - skryté skvosty
viděti - budeš míti co do činění s prostořekými lidmi
Hadry
nositi - chudoba
sbírati - strastiplné živobytí
Háj
zasněžený - dožiješ se vysokého stáří
zelený - šťastná hodinka lásky
Hajný
s bábou se objímá a líbá - zemětřesení
Hák
- život k oběšení
ve zdi zaražený - krádež v domě
viděti - velké štěstí
Halapartna
viděti: krvavý spor.
Hambinec
viděti: neštěstí, pronásledování, nemoc.
Harfa
- svízele, modli se žalmy
beze strun - nemoc
cestovati s ní - těžkosti
na ni hráti slyšeti - dostane se ti útěchy v hoři
viděti aneb na ni hráti - poznáš oklamání
viděti ji - zklamání
viděti, na ní hráti: zklamání.
Harfistku
harfenistku slyšeti hráti - láska
viděti: pozor na lehkomyslnou společnost.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home