Výklad Snu Teoreticky

"Ch"

Chalupu viděti - trpělivost v trápení, do chalupy se skrýti - útočiště hledati, v chalupě se zdržovati - těžká práce

Chlapec, těhotné ženě když se zdá, že má chlapce - ve všem štěstí

Chlapce viděti - starost, hrát si viděti - rozluštění pochybnosti, rvát se viděti - hašteřivost, házet viděti - brzká zpráva, skákat viděti - odejmutí dobrých příjmů

Chleba péci - cokoliv započneš, podaří se ti, plesnivý - zlé nepřátele, když je černý - chudobným zisk, bohatým škodu

Chleba míti dobře vypečený - vážnost, spálený - lehkomyslnost, jísti teplý - nemoc

Chleba zkažený viděti - nestálé štěstí

Chleba zadělávat viděti - užitek

Chlév kravský, v něm spáti - brzké zdraví, v něm býti - služebnost, s krásným dobytkem viděti - zámožnost

Chlév svinský ( vepřín ) - slabost

Choditi rychle - tvá záležitost jest spěšná, a zase přijíti nazpátek - ztráta, na dřevěných nohách - přejinačení ve své službě

Chochol nositi na hlavě - nepokoj

Chromý býti aneb chromého viděti - bída

Chrousty létat viděti - ztráta paměti, chytati - protivenství předejíti

Chrta viděti - novina

Chřest řezati - veselé dny zažíti, jísti - stálé zdraví míti

Chřestýše hada viděti - rozepře

Chudobku trhati - venkovské vyražení

Chudobný býti - všem dobře

Chudobný lid ( mnoho ) viděti - neštěstí

Chváliti - dobrý přítel

Chválu slyšeti - dobrá služba

Chvojí zelené viděti - všem dobře

Chytat někoho - úklady

0 Comments:

Okomentovat

<< Home