Výklad Snu Teoreticky

Pismeno Č

Čabraku viděti - ze lží ženských vzejde ti mrzutost.
Čaj píti - rýma, mnoho píti - ztratíš mnoho času prodléváním v místech, kam jsi necítil, nésti - hostina, dobrá zábava, pro společnost vařiti - tvé podnikání se zdaří a užiješ si veselosti.
Čakan šibeniční humor.
Čaloun zchátralý - konec života.
Čáp radost, veselí, nemocnému předzvěst zdraví, s ním besedovati - buď opatrný ve své lásce, zdraviti ho - přírůstek do rodiny, na něm seděti - velmi brzký sňatek, letící k východu - bohatství, letící k západu - chudoba, letící k severu - smrt, letící k jihu - dítě, v domě - milý host, z domu letící - smrt hosta, chytiti ho - budeš v zaměstnání povýšen, chodí-li po střeše - nedůvěra tvých známých, usadí-li se u komína - obdržíš hosty, peří z něho škubati - obohatíš se, z domu odlétá - někdo z nájemníků zemře, čaponohým býti - mužům výhoda, ženám starosti.
Čaroděj to, co se ti zdá pravdou, je pohádka.
Čarodějnice zlá žena v domě, viděti - hrozí ti nepřátelství, pronásleduje-li tě - máš nablízku nepřátele, podaří-li se ti jí utéci - vyvázneš z nebezpečí, čarovati - kup jmelí pro lásku nebo verbenu.
Časopis pokrok značí, také však ohlupování, čísti - budeš podveden, také zajímavou novinu uslyšíš.
Časoznalce dělati - nevděk.
Čeládka, míti ji - ztráta dobytka a slabá úroda, vyhnati ji ze dvora - očekávej rozmnožení statku, mnoho jí míti - hynutí dobytka.
Čelo krásné - moc nad jinými, široké - velmi šťastné manželství, porušené - posměch, malé - špatné nadání, na něm ránu - utrpíš škodu, pěkně klenuté a jasné - dočkáš se pochvaly v rodině nebo vyznamenání.
Čepec, je-li čistě bílý - šťastné manželství, je-li špinavý - skoupý manžel, všeobecně - značí svatbu, je-li s černou stuhou - krátké manželství, s kokardou - povládne paní, viděti v nočním čepci - očekávají tě menší starosti.
Čepice uč se zdvořilosti, nasazenou na hlavě - dočkáš se úcty, dáti si ji na hlavu - brzká svatba, ztratiti ji - objasnění něčeho, huňatou slibovati - blízká žena tě chce ošálit.
Čepobití slyšeti - pro muže značí, že dokončí započaté jen s obtížemi, pro ženy pak nejvyšší čas se rozhodnout.
Čermáček štěstí, v pokoji létající - štěstí.
Černá kočka - veliká faleš, kráva - ztráta, věci - smutek, kůň - lživá zpráva, lež, pes - veliké neštěstí.
Černidlo, viděti se píti - klevety.
Černoch, jej viděti - smutná novina, s ním mluviti - obdržíš zprávu zdaleka.
Čert, honiti ho - kup si los, viděti ho - podvod, který za to stojí, býti jím trápen - pevná služba, pevné místo, nésti ho na zádech - zlá manželka, s andělem - dar, viděti ho na housle hráti - poznáš škodlivého člověka, báti se ho a utíkati před ním - poznáš dobrého přítele, ocas mu vytrhnouti - budou tě trápit nemoci.
Červ nepřítel, v ovoci - zrada nebo choroba, zabíti ho - vítězství nebo uzdravení, též radost, viděti mnoho červů - znamená tajné nepřátele.
Červánky klid a vyjasnění.
Červený vous míti - faleš a nenávist.
Červotoč, slyšeti ho - smrt známého.
Česati se - péče o něco, dobrý pořádek.
Česnek jísti - pečuj o své zdraví, vařený jísti - zármutek, viděti zelený růsti - potěšení z dětí a přátel, jeho svazek dáti či přijmouti - delší zármutek.
Čestné úřady rozdávati - dojde tě dobrá zvěst, přijímati - pomluvy.
Čéška, s ní si pohrávati - značí mužům nebezpečí, ženám necudnost.
Četa, viděti ji - provést spojenými silami, když chceš zvítězit.
Četník předvolání.
Čihadla rozvěšovati - sváry v rodině, číháš-li ve snu - tvé pátrání bude korunováno úspěchem.
Čichati pátrej více dohadováním.
Čimčarání slyšeti - domácí klepy.
Činitel, jím býti - nestřídmost.
Číňan faleš, jej viděti - závist sousedů.
Čísla viděti - kup si los, též duševní námaha, číslo7. Vše ve skupinách po sedmi viděti - jest dobré znamení, spočítati málo čísel - peníze.
Čísti v knihách - dojdeš útěchy a spokojenosti, dopis - ztráty, též smutek.
Čistiti v bytě - návštěva, si tělo - zdraví a spokojenost, dům vlastní - radost, čistění hvězd viděti - klam.
Čížek, viděti ho v kleci - touha po větší svobodě.
Článek řetězu - dobré přátelství.
Člověk, viděti ho s korunou - v létě dobře, v zimě škodno, viděti ho vousatého - pozor před pronásledováním, postavy hrozné - radost, člověčí lejno - zlato do domu.
Člun, plaviti se na něm - kratší cesta, se topící - smrtelná příhoda, se topící a opět se objevivší - velký prospěch, na vodě kolísající - nebezpečí, množství člunů - nečekané zbohatnutí.
Člunek ke tkaní - strast z práce.
Čmelík zloděj, na zvířeti - zbytečný strach, býti jimi uštípán - krádež.
Čočka starost, jísti ji - neshody, ale peníze, i podvod, přebírati ji - mrzutost.
Čokoláda, píti ji - dobrá výživa, dobrá práce, vařiti ji a ochutnávati - zasnoubení v rodině nebo u přátel.
Čtverylka, tančiti ji - veselá bezstarostná mysl.
Čtyřstup, v něm choditi - přemůžeš zlo, jež tě brzy stihne.
Čurati v místnosti - nesnáze, proti větru - nebezpečí pohlavní choroby, do výšky - značí mužům pozvání, ženám starost.
Čvanhati úspěch na započaté cestě.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home