Výklad Snu Teoreticky

Pismenko D

Dáma - mrzutost
Daňka zabíti - zvítěziti nad nepřítelem
Dary obdržeti - čest, zisk, sám dávati - hanba, mrzutost
Dědictví - chudoba
Dědinu viděti - veselá společnost
Dělo aneb kanón vypáliti aneb viděti - zármutek a starost
Dělostřelec - veselost
Deštník nositi - nedobře se brániti , slunečník - chladnost proti pochlebníkům
Deštník - uspokojivé poměry
Déšť velký - trvalé klopoty, mírný - obchodníkům mrzutost, rolníkům užitek, dlouho trvající - chudým dobře, bohatým nebezpečí, zlatý - radost a veselí , stříbrný - smutek a trápení
Dešťovou vodu chytati - domácí přičinlivost
Děti viděti hezké - jest dobře, hrát si viděti - veselé mysli býti, padat viděti - s bázní něco začínáš, nositi - lidumilnost
Dětské hry se cvičiti - nevinné radosti
Děvečku míti aneb viděti - podezření
Devět, toto číslo viděti - štěstí
Diadém sobě nasaditi - budeš vyznamenán, ztratiti - stane se ti příkoří
Diamant - nemoc, míti - mámivé štěstí,sbírati - falešná naděje, ztráta
Díra - nepokoj, do ní spadnouti - nemoc
Dítě s kojnou viděti - pro těhotné porod děvčete, pro jiné nebezpečná nemoc
Divadlo - zábava
Divadlu učiti se - marná snaha
Divákem při nějaké slavnosti býti - do společnosti určitě přijíti
Divocha viděti - veselý život míti
Divoká husa - marné namáhání, divoká kachna - nezapomeň na svého přítele, divoká zvěř , honba na ni - potěšení, divoké prase - nepříjemný nepřítel, divoký pes - povýšení, s divokou zvěří se bíti - chudému dobře, bohatému zle
Dlaň plnou peněz míti - velká starost
Dláto - násilím cíle svého dosáhnouti
Dlaždiče viděti - těžce vydělané peníze
Dluhy dělati - velká starost, platiti - zbytečné příjmy
Dlužen býti aneb dlužníka viděti - směřuješ k bohatství
Dnu míti - soužení
Doktor v domě - drahota
Dort péci - radost
Doutník ( cigáro ) kouřiti - marné přání
Drahokam na sobě míti - potupa, viděti - čest, ztratiti - blízké neštěstí, koupiti - užitek v obchodě
Draka papírového pouštěti - radost, živého viděti - zneuctění a snížení, usmrtiti - povýšení
Drát - budeš s neštěstím bojovati
Dravce ptáka zastřeliti aneb poraniti - štěstí
Dražbě přítomen býti - nemoc
Drn pěkně zelený - svatba
Drozda černého viděti - ztráta
Drůbež ve vodě viděti - tvé přání se vyplní, kupovati - zle
Druh, společník - lenost a chudoba
Družbou na svatbě býti - čest a dobrá budoucnost
Družičku na svatbě aneb pohřbu viděti - čekej na zlepšení svého postavení
Dřeváky na nohou míti - jmění
Dřevěnou chatrč viděti - šetři pro své stáří
Dříví kupovati - ocitneš se brzy v nouzi
Dub krásný viděti - bohatství a dlouhý věk, pod dubem se milovati - štěstí
Dudy slyšeti - venkovské vyražení
Duha na východě - velmi dobře, pro boháče jest lépe na západě, vidět duhu - návrhy činiti
Duchovenstvo - dlouhý život plný trampot
Duchy viděti - zpráva o úmrtí, od nich býti zastrašen - na zlých cestách býti
Dukáty viděti - veselost, najíti - šťastný býti, dostati - snášenlivost
Dům bourat viděti - odstranění nějaké překážky, stavěti - do lepšího stavu přijíti, hořet viděti - nenadálé štěstí,
Dům pěkný a velký viděti - započneš obchod
Dům chatrný - nemoc a smrt
Dům stavěti vlastníma rukama - budeš nemocný aneb umřeš, též škoda a neštěstí
Důstojníkem se státi - bohatým dobře, chudým utlačování
Důtku aneb domluvu někomu činiti - odvážlivým a neprozřetelným býti, sám dostati - potrestán býti
Dveře viděti spálené - tvá aneb tvého příbuzného smrt
Dvojčata viděti - požehnání v manželství, svobodným svůdnictví a starosti
Dvůr knížecí viděti - úklady činiti
Dýka, býti s ní poraněn - smutné návěští, někoho s ní poraniti - vítězství, míti - očekávané zprávy konečně obdržeti
Dýmka, kouřiti - radost a zisk, roztlouci - pokoj před pronásledováním
Džbán vodou naplněný - neštěstí, džbán rozbíti - smrt, ze džbánu nalévati - nemoc, džbán naplněný vínem - svatba
Džbánek na pivo s okrasami - veselost

0 Comments:

Okomentovat

<< Home